zaloz-firme-uk

ZAŁÓŻ Z NAMI FIRMĘ W UK
Od lat zajmujemy się zakładaniem i rejestracją spółek w Anglii, Walii oraz Szkocji. W obrębie naszej działalności oferujemy kompleksowe usługi księgowe i rozliczenia podatkowe dla firm Pomagamy wybraniu najlepszej formy prawnej działalności, przekazujemy niezbędnych informacji o prowadzeniu firmy czy regulacjach, a także pomagamy w uzyskaniu wymaganych licencji lub zezwoleń.

Dlaczego Warto Wielka Brytania zajmuje pierwsze w Europie i piąte na świecie, miejsce pod względem najłatwiejszego prowadzenia własnej firmy. Bank Światowy stwierdził, że wystarczy zaledwie 13 dni na założenie firmy na Wyspach, w porównaniu do średniej europejskiej, która wynosi 32 dni. Polskie podmioty gospodarcze są traktowane na równi z obywatelami innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie państw członkowskich, w tym także Wielkiej Brytanii. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii nie ma ograniczeń co do transferu zysków i kapitału, czy też zaciągania kredytów przez firmy obce.

      > Optymalizacja ZUS-u i opłaty księgowe

Spółka z.o.o. w Polsce Spółka LTD w Wielkiej Brytanii
składka ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 1026,98 zł 120 zł
średnie opłaty za księgowość 600 zł 450 zł
Suma kosztow miesięcznych 1626,98 zł 570 zł
Suma kosztów rocznych 19523,76 zł 6840 zł
Miesięczne zyski 1056,98 zł
Roczny zysk 12683,76 zł
    >
 • Korzyści podatkowe
  Wysokość dywidendy, którą możesz wypłacić bez płacenia podatku wynosi GBP 37.400 – 187 000 zł!.  W Polsce wynosi 19%
 • Oszczędności z tytułu wypłaty nieopodatkowanej dywidendy: 35 530,00 zł
  Kwota od której nie ma obowiązku rejestracji i rozliczeń VAT wynosi GBP 79.000 – 395 000 zł. W Polsce następuje po przekroczenia progu 150 000 zł rocznego obrotu. Dodatkowo wysokość stawki VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 20 %
 • Oszczędności na podatku
  Kwota wolna od podatków pracowników Spółki wynosi GBP 9.440 – 47 200 zł. W Polsce to 3 091 zł
 • Oszczędności z tytułu kwoty wolnej od podatku
 • Wyższa emerytura
  Emerytura wypłacana jest w systemie tygodniowym i wynosi £110,15. Co w przeliczeniu miesięcznym daje minimum 2203zł.
 • Brak skomplikowanej biurokracji
 • Minimalne koszty rejestracji
 • Prestiż

 

      > Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership – LLP)

Spółka Limited Liability Partnership to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. To forma pośrednia między firmą Limited a zwykłą spółką partnerską dwóch (lub więcej) osób będących na samozatrudnieniu. Charakteryzuje się odpowiedzialnością Partnerów za zobowiązania spółki LLP , ograniczonej do wysokości wniesionego wkładu. Spółka posiada osobowość prawną. Forma działalności gospodarczej wykorzystywana jest najczęściej do prowadzenia firm audytorskich lub prawniczych.

Rejestracja spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością jest droższa i bardziej skomplikowana niż rejestracja spółki partnerskiej. Prowadzenie spółki LLP nakłada na partnerów dodatkowe obowiązki, np. składanie dokumentów finansowych do Companies House, audyt sprawozdań finansowych.

 Partnership – spółka partnerska

Spółka partnerska, w której każdy z partnerów jest zarejestrowany jako samo-zatrudniony. Każdy powyższych Partnerów posiada udział w zyskach, odpowiadając również całym swoim majątkiem. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej. Jeśli których z partnerów się wycofa lub umrze, spółka partnerska ulega rozwiązaniu.

Każda z osób w firmie jest zobowiązana do samodzielnych opłat składki zdrowotne, a także opłat za podatek od dochodów od osób fizycznych, którego wysokość jest uzależniona od udziałów w zyskach spółki.

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited company, LTD)

Angielska spółka Limited jest odpowiednikiem polskiej Sp. z o.o. posiadającej osobowość prawną. Spółka Ltd jest szczególnie ceniona przez przedsiębiorczych i operatywnych europejczyków. Należy do najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Anglii, Irlandii, Niemczech, Skandynawii, Stanach Zjednoczonych. Do rejestracji wymagana jest jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata. Udziałowcy / akcjonariusze odpowiadają do wysokości wniesionego wkładu – wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek LTD nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Masz już firmę – rejestracja spółki w Anglii, prowadź dalej biznesu w Polsce

Prowadząc  firmę w Polsce, istnieje możliwość zarejestrować własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, zyskując w ten sposób oszczędności na kosztach prowadzenia firmy w Polsce.. Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE. Podstawową cechą takiej firmy jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi – może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej.

 • Zalety:
  – Niskie koszty przy tworzeniu oddziału spowodowane brakiem obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego.
  – Brak kosztów dotyczących sporządzenia aktu założycielskiego i związanymi z nimi kosztami notarialnymi.
  – Ze względu na brak osobowości prawnej, przestaje obowiązywać obowiązek przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
  – Wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
  – Zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej.
  – Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.

Spółka akcyjna PLC Public Limited Company

Jest odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółek PLC są dostępne w obrocie publicznym i mogą być przedmiotem notowań giełdowych. Spółki posiadają osobowość prawną. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to GBP 50,000.00, wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom a kapitał w 25% musi być wpłacony na konto firmy. Udziałowcy/akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego. Funkcje Dyrektów, Sekretarza i Udziałowców mogą pełnić osoby fizyczne albo inne firmy. Zysk firmy objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

       > Oferujemy

 • Rejestracja  Limited (LTD)
 • Rejestracja Public Limited Company (PLC) Company (PLC)
 • Rejestracja Partnership (LLP)
 • Masz już firmę – rejestracja spółki w Anglii, prowadź dalej biznesu w PolsceUsługi
 • Adres siedziby firmy w Londynie:
  – Opiekę nad korespondencją urzędową
  – Informowanie o wszelkich ważnych datach spółek i okresach rozliczeniowych.
  – Przekazywania korespondencji handlowej.
 •  Notarialna kopia dokumentów i apostille
  dokumentów statutowych wraz z uwierzytelnieniem apostille (która jest wymagana do otwarcia oddziału w Polsce a także  wymagany do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.)
 • Autoryzowany agent.
  do reprezentacji spółki przed urzędami w Wielkiej Brytanii. Usługa sugerowana głównie płatnikom VAT oraz pracodawcom.
 • Certyfikat o nieupadłości – Certyfikat wydawany przez urząd rejestracyjny poświadczający status spółek niezagrożonych upadłością.
 • Certyfikat rezydencji podatkowej. Wydawany przez urząd skarbowy poświadczający rezydencję podatkową spółki i adres rejestracyjny.
 • Zmiana nazwy firmy
 • Transfer akcji.
 • Zmiana sekretarza
 • Zmiana dyrektora
 • Zmiana adresu firmy w urzędzie rejestracyjnym i podatkowym
 • Akt założycielski i Status spółki – kopia w języku polskim
 • Metalowa pieczęć firmowa
 • Deklaracja podatkowa (CT41G)
 • Przekazywanie korespondencji handlowej
 • EORI
 • Usługi księgowe i rozliczenia podatkowe
 • Kompleksowa księgowość
 • Annual Return
 • Rejestracja znaków towarowych
 • Informacje o licencjach lub zezwoleniach
 • Informacje o innych spółkach
 • Zamknięcie spółki Limited
 • Konsultacje podstawowe
 • Konsultacje finansowe
 • Przesyłka kurierska do Polski