Antywindykacja dla firm

antywindykacja

ODZYSKAJ SWOJĄ SWOBODĘ FINANSOWĄ

Twoja Firma ma trudności w spłacaniu zobowiązań lub zalegasz z ratami, a bank wypowiedział ci umowę kredytową, co w przestrzeni czasowej  spowodowało namnożenie się niedogodnych  wierzytelności, które hamują rozwój twojego przedsiębiorstwa ?
To nie czekaj, aż będzie za późno. Czas abyś odzyskał swoją swobodę finansową i odsunął komornika oraz windykację.

Świadczymy  pomoc przy kwotach wierzytelności przekraczających  1 mln PLN.

  • ANTYWINDYKACJA – W przypadku wszczęcia postępowania komorniczego nasze postępowanie ukierunkowane jest na działanie wstrzymujące egzekucje, zawieszenie postępowania a w efekcie umorzenie egzekucji poprzez zawarcie porozumienia z wierzycielem.
  • MEDIACJA – REDUKCJA ZADŁUŻEŃ  Dzięki prowadzonym negocjacjom w niektórych przypadkach redukujemy zadłużenie,  poprzez częściowe umorzenie długu głównego lub częściowe bądź całkowite odstąpienie od odsetek przez wierzycieli.
  • RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ PRZEDSIĘBIORSTW  – Całkowite lub częściowe umorzenia zobowiązań publicznoprawnych  (podatków i innych zobowiązań), oraz rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek ZUS.
  • PROCES REKAPITALIZACYJNY – Pomagamy w procesie przeprowadzenia zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw, np. zastąpienie długu kapitałem lub instrumentem typu mezzanine, dzięki czemu przedsiębiorstwa mają szansę zmniejszyć ponoszone koszty finansowe lub zwiększyć swoją zdolność kredytową.
  • SKUTECZNA POMOC – W przypadku sporów sądowych i pozasądowych, w szczególności  dotyczących działań wierzycieli i nierzetelnych odbiorców.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu na polu licznych spraw związanych z oddłużaniem przedsiębiorstw, nasi specjaliści posiadają doskonałą znajomość rynku windykacyjnego oraz szeregu procedur prawnych. Nasza wykwalifikowana prężnie działająca kadra specjalizująca się w obsłudze firm, zapewnia elastyczność działań i szeroki wachlarz wykorzystywanych środków, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.